Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 10-05-2020 Ogłoszenia 10.05.2020 15:43 Halina Cygan
2 Dodano wiadomość: Sprawozdawczość Wiadomości 10.05.2020 15:43 Halina Cygan
3 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:50 A A
4 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:48 A A
5 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:46 A A
6 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:46 A A
7 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:45 A A
8 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:45 A A
9 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:44 A A
10 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:43 A A
11 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:42 A A
12 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:41 A A
13 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:40 A A
14 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:40 A A
15 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdawczości z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 16:39 A A

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do druku Początek strony